• Büyük İncirli Köyü
  • Büyük İncirli Köyü
  • Büyük İncirli Köyü
  • Büyük İncirli Köyü
  • Büyük İncirli Köyü

BÜYÜKİNCİRLİ KÖYÜ

1530 Yılında çizilen BOZOK LİVASI haritasına göre İncirli Öyük Kışlası olarak gözüken köy göçerlerin kışlak olarak kullandığı yer olduğu düşünülmektedir.

Çeşitli kaynaklarda YOZGAT havalisinde bulunan tüm köylerin 1600’ lü yıllardan itibaren güneyden gelen göçer aşiretlerin yerleşmesi ile oluştuğu bilinmektedir. BÜYÜKİNCİRLİ köyü de bunlardan biridir. Hacı Bektaş kasabası tarafından gelen bir göçer aile, buradaki incir ağacının (o zaman Ortapınar diye bilinen yerde bir incir ağacı varmış) yanında çadır kurar. Lök beyleri düğün için sağa sola okuntu salarken,elçiler “buradaki aileye okuntu verelim mi?” diye beye sorarlar. Bey de herkesin davetli olduğunu söyleyerek okuntu salar.Göçer aile, düğün hediyesi olarak bir deve getirir. Bey gelenlerle ilgilenir. “Oturduğunuz yeri size verirsem göçerlikten vaz geçer misiniz?” diye sorar. Aile bunu kabul edince de orada yerleşip kalır. Daha sonra diğer aileler de buraya gelerek yerleşirler ve köyün nüfusu artar.

Bir diğer ailenin hikayesi de Seyit oğlu Yusuf Efendi ve kardeşi Behlüldane, amca çocukları Alizade Arif ve Seyfi efendiler aileleriyle birlikte Hicri 1132 (1711) yılında Yozgat Sancağı Alaca havalisi beyliği Dona yerleşkesinden Büyükincirli'ye devlet tarafından bila mecbur iskan edilmişlerdir. Bu aile de köye iskan olunan iki üç aileden biridir.

Her ne kadar köyün tarihi bu kadar kısa olmasa da şu anda eldeki bilgi ve belgelerle bu kadarına erişilebilmiştir.
Büyükincirli Köyü Yozgat iline 25 km uzaklıkta, yaklaşık 204 nüfuslu bir köydür. Yörenin tipik özelliği olduğu üzere köy nüfusu kışın oldukça azalmakta yazın ise artmaktadır.

Özellikle havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte emeklilerin bir bölümü büyük şehirlerden köylerine dönmekte, öğrenciler de okulların kapanmasıyla tatillerinin bir bölümünde hem köylerini ziyaret etme hem de köy işlerine yardım etmek amacıyla köye gelmektedir. Son zamanlarda görülen olumlu olarak değerlendirilebilecek bir gelişme çok uzun zaman önce özellikle iş bulma amacıyla diğer illere ve özellikle Ankara göç edip emekliye ayrılanların köylerine yaz aylarında gelebilmek ve kalmak amacıyla ev yapıyor / yaptırıyor olmalarıdır. Bu olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir çünkü köyün tarihinin son dönemlerinde özellikle gençlerin iş, eğitim vb amaçlarla köyünü terk ettiği ve köyün boşaldığı görülmektedir. Son zamanlarda köye yapılan bu evleri tersine göç olarak nitelendirmek mümkün görünüyor. Kızılay Dürümcü

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates